Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(wet WBTR) in.

Deze wet heeft gevolgen voor bestuurders. De wet is bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen goed te regelen.

Kijk voor meer info op de website van WBTR