Mentorschap Haag en Rijn

Stuur open sollicitatie
Organisatiegegevens

Den Haag

06-25182521  Website

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer (volledig) kunnen behartigen. Persoonlijke belangen zijn belangen die niet gaan over geld of goederen. Het gaat vooral om beslissingen over begeleiding, verzorging, behandeling of verpleging van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met dementie of mensen met psychiatrische problematiek.

De mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, beslissingen. Dit kan gaan om afspraken in het zorgplan of afspraken over de woonplek.

Bescherming tegen misbruik

De maatregelen zijn vooral bedoeld om de personen die het betreft te beschermen tegen misbruik van de situatie door derden.

Maatregel voor meerderjarigen

De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders (met gezag) of voogd voor de belangen van minderjarigen. Het is wel mogelijk om de maatregel al aan te vragen voor iemand meerderjarig is. De maatregel gaat dan automatisch in op de dag dat die persoon meerderjarig wordt.

 

Wanneer een verzoek tot mentorschap?

Als iemand niet meer in staat is de eigen belangen op persoonlijk vlak te behartigen dan zijn er meestal wel mantelzorgers/familie die hierbij ondersteunen. Soms is er echter niemand die deze taak op zich kan of wil nemen. Dan kan bij Mentorschap Haag en Rijn een verzoek om een mentor gedaan worden. Mentorschap Haag en Rijn bemiddelt bij het vinden van een mentor. Degene die een mentor nodig heeft woont meestal in zorginstelling zoals een verpleeghuis, een verzorgingshuis, een psychiatrische instelling of een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook mensen die nog thuis wonen kunnen op zoek zijn naar een mentor.

Kenmerken

 • Welzijn
 • Zorg en hulpverlening
 • Leiderdorp
 • Andere regionale gemeente
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Zoeterwoude
 • Katwijk
 • Ouderen
 • Mensen met GGZ achtergrond
 • Mensen met een verstandelijke beperking