SchuldHulpMaatjes gezocht - Zet je in en creëer weer overzicht

Organisatiegegevens

Voor Elkaar Leiden

Johan de Gier

Zonder de rol van de professionele instanties over te nemen helpt je als SchuldHulpMaatje iemand bij het in kaart brengen van zijn inkomsten, uitgaven, schulden, het contact met schuldeisers of schuldhulpverlening, het opstellen van een plan hoe eruit te komen en hem/haar hierbij te motiveren.

Je bent op vrijwillige basis een steun en toeverlaat voor wie het omgaan met geld niet meer de baas zijn. 

SchuldHulpMaatje heeft naastenliefde en opkomen voor de medemens hoog in het vaandel. Maatjes zien een hulpvrager dan ook niet alleen als iemand met een schuld maar als een respectabele persoon. Met liefde, geduld, flexibiliteit en lef stimuleert, begeleidt en ondersteunt het Maatje de hulpvrager voor, tijdens en/of na zijn financiële problemen. Binnen de grenzen van de hulpvraag biedt hij/zij praktische en morele steun in de financiële zaken. Het Maatje speelt flexibel in op de situatie van de hulpvrager naar financiële vrijheid, daarbij voldoende rekening houdend met de eigen mogelijkheden, wensen en grenzen. 

Zou je Maatje willen worden, of meehelpen in de organisatie? We bieden je een gedegen opleiding, uitdagend werk, goede begeleiding, in en vanuit een inspirerend team.

 

Over de organisatie

Veel mensen hebben te maken met werkloosheid of financiële problemen en hebben grote moeite om een stap verder te komen, ondanks de hulp van professionele organisaties, .Een luisterend oor en iemand die met je meedenkt en je bij de hand neemt is voor velen dan een uitkomst.Spreekt je dit aan? Kijk dan eens of je zelf een SchuldHulpMaatje of JobHulpMaatje zou willen worden. We bieden je een gedegen opleiding, uitdagend werk, goede begeleiding, in en vanuit een inspirerend team.

Maatjes bij het oplossen van schulden en bij het zoeken van werk

Een toenemend aantal mensen heeft te maken met werkloosheid of financiële problemen. Door plotselinge gebeurtenissen zou dit ook u of mij zómaar kunnen gebeuren. Je kunt dan gelukkig wel bij allerlei instanties terecht, maar voor velen geldt, dat als ze weer thuis zijn, het dan niet lukt om op eigen kracht verder te komen. Ondanks alle goed bedoelde tips en technieken van professionals, staan ze er alleen voor. Met vragen als ‘waar begin ik’ en ‘hoe moet ik dit aanpakken’, raken mensen achterop door een gevoel van verlamming.

Persoonlijke aandacht de drijvende kracht

Een luisterend oor en iemand die je bij de hand neemt en met je meedenkt is vaak een uitkomst. Dit is het idee achter het vrijwilligersproject SchuldHulpMaatje – dat sinds februari 2012 actief is in Leiden e.o. – en het in 2016 gestarte JobHulpMaatje. Beide projecten hebben het motto ‘omzien naar de naaste’ hoog in het vaandel. Wij komen bij de mensen thuis en hanteren een menselijke aanpak, vaak als aanvulling op wat professionele instanties voorschrijven. Er zijn hulpvragers die bij een eerste ontmoeting een bezorgde of gelaten indruk maken, maar na een paar weken zie je hen weer opveren. Prachtig!

Ook een ‘Maatje’ worden?

Werk je graag met mensen en spreekt het je aan om op te komen voor je medemens: hen te helpen een stap verder te komen? Dit vrijwilligerswerk geeft veel voldoening en levert mooie contacten en leerzame ervaringen op. Bovendien word je in een training goed voorbereid.

Wat houdt het in om SchuldHulpMaatje te zijn? Je helpt iemand inzicht geven in hoe hij er financieel voor staat, een plan maken hoe eruit te komen en voorál aan te moedigen en vol te houden om op de ingeslagen weg door te gaan.

Wat houdt het in om JobHulpMaatje te zijn? Je coacht een werkzoekende op één of meer van de gebieden: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat belemmert mij? Wat zoek ik? Hoe selecteer ik? Hoe presenteer ik mij? In het begin zal dit een dagdeel per week zijn, later kan dit afgebouwd en zal er vooral mailcontact zijn om mee te denken; met het schrijven van brieven bijvoorbeeld.

Meer weten?

De projecten SchuldHulpMaatje Leiden e.o. en JobHulpMaatje Leiden e.o. worden beide georganiseerd vanuit de dragende interkerkelijke Stichting Voor Elkaar Leiden, die overeenkomsten heeft met de burgerlijke gemeenten, organisaties, scholen en bedrijven. Ons werkgebied is Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten.

Bezoek onze website www.VoorElkaarLeiden.nl  of neem graag vrijblijvend contact op met:

Johan de Gier, Coördinator SchuldHulpMaatje Leiden e.o. (06 511 24 743 / 071 20 321 20, SchuldHulpMaatje@VoorElkaarLeiden.nl)

Marc Aldewereld, Coördinator JobHulpMaatje Leiden e.o. (06 294 031 52/ 071 20 321 20, JobHulpMaatje@VoorElkaarLeiden.nl)

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Informatie en advies
 • Zorg en hulpverlening
 • Aansturen / Leiding geven
 • Adviseren
 • Coachen
 • Coördineren
 • Financiën/boekhouden
 • Vanuit huis
 • Leiderdorp
 • Andere regionale gemeente
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Niet voor een specifieke doelgroep
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
 • © Copyright 2020
 • Dorpskracht |
 • Communicatie : Legit