Consulent crisiskaart

Organisatiegegevens

Stichting Lumen Holland Rijnland

Laura Karsten

Aan de slag als consulent crisiskaart bij Stichting Lumen?

In januari 2018 is Stichting Lumen Holland Rijnland gestart met het Project ‘Vaart in de Crisiskaart in Hollands Midden’. Hierin werkt Stichting Lumen nauw samen met Stichting Kernkracht (Gouda) en Stichting Crisiskaart Nederland met als doel om de crisiskaart voor een brede doelgroep beschikbaar te stellen in alle gemeenten in regio Hollands Midden.

Voor de regio Holland Rijnland (Leidse regio, Rijnstreek en Duin- Bollenstreek) zijn wij op zoek naar mensen met ervaringskennis op gebied van psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek, die zich als vrijwilliger voor dit project willen inzetten en zich willen ontwikkelen tot consulent crisiskaart

Wat is een crisiskaart?

De crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Het is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. Hierop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als iemand in crisis is. Wie kunnen ze bellen? Welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen? Dit geeft houvast voor de kaarthouder en voor de mensen die helpen. De crisiskaart is de samenvatting van een crisisplan, dat wordt opgesteld op het moment dat iemand helder voor ogen heeft wat er moet gebeuren op het moment dat hij/zij in een (psychische) crisis raakt. Het opstellen van een crisiskaart doet de kaarthouder samen met een consulent crisiskaart. 

Taken en werkzaamheden consulent crisiskaart:

·         Voert zelfstandig gesprekken met de kaartaanvrager en stelt in samenspraak met diegene het crisisplan op.

·         Vat in samenspraak met de kaartaanvrager het crisisplan samen op een crisiskaart.

·         Ondersteunt (zonder het proces over te nemen) de kaartaanvrager bij het onderhouden van contacten met alle partijen die een rol spelen in het crisisplan.

·         Benadert jaarlijks kaarthouders om het crisisplan te evalueren en stimuleert  hen tot het actualiseren van de crisiskaart.

·         Is aanspreekpunt voor kaartaanvragers, kaarthouders en betrokkenen.

·         Geeft voorlichting over de crisiskaart aan potentiële kaartaanvragers en verwijzers.

Wij vragen:

·         Je bent bereid de opleiding tot consulent crisiskaart te volgen (duur opleiding 3 dagen).

·         Je hebt ervaringskennis op gebied van psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek en kunt deze ook op gepaste wijze inzetten.

·         Je hebt de cursus Werken met eigen ervaring (of een vergelijkbare cursus) gevolgd of bent bereid deze cursus nog te volgen.

·         Je bent discreet, integer, nauwkeurig en in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken.

·         Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.

·         Je hebt goede computervaardigheden (basale kennis van Word en Excel)

·         Je bent minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar en bent in staat om zelfstandig te reizen binnen de regio Holland Rijnland.

Wij bieden:

·         Een werkervaringsplek binnen een enthousiast team.

·         Een opleiding tot consulent crisiskaart.

·         Mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering/ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid.

·         Werkbegeleiding  en intervisie vanuit Stichting Lumen Holland Rijnland.

·         Onkosten- en reiskostenvergoeding.

Meer informatie?

Meer informatie over Stichting Lumen Holland Rijnland is te vinden op onze website: www.lumen-hollandrijnland.nl

Voor meer informatie over de Landelijke Crisiskaart zie ook: www.crisiskaart.nl

 

Over de organisatie

Stichting Lumen Holland Rijnland komt op voor de belangen van mensen met psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek.

Stichting Lumen Holland Rijnland is een onafhankelijke, regionale cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen met psychische aandoeningen, psychosociale problemen en / of verslavingsproblematiek. Men kan bij ons terecht voor individueel advies en ondersteuning. Onze inloopvoorzieningen en diverse lotgenotengroepen bieden de mogelijkheid om in een veilige en ongedwongen sfeer gelijkgestemden te ontmoeten. Door middel van vrijwilligerswerk, cursussen en workshops kunnen mensen werken aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel en ervaringsdeskundigheid verwerven. Tot slot adviseert Lumen vanuit cliëntperspectief gemeenten en andere organisaties over beleid ten aanzien van kwetsbare burgers en verzorgt gastlessen en informatiebijeenkomsten.

 

(*voorheen GGz Informatiepunt, Stichting ZON en Inloophuis Psychiatrie)

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Goede doelen
 • Informatie en advies
 • Welzijn
 • Zorg en hulpverlening
 • Coachen
 • Voorlichting en PR
 • Zorgen/hulp verlenen
 • Leiderdorp
 • Andere regionale gemeente
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Mensen met GGZ achtergrond
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Fase 2
 • © Copyright 2020
 • Dorpskracht |
 • Communicatie : Legit