Vrijwilliger Thuisadministratie

Organisatiegegevens

Humanitas

Hanneke Kuipers

 

Het Humanitas project Thuisadministratie richt zich op het groeiend aantal mensen dat niet of nauwelijks in staat is de eigen financiën op orde te houden. Rekeningen worden niet meer betaald en mogelijkheden van bijvoorbeeld tegemoetkomingen worden niet benut. Onze vrijwilligers ondersteunen hen om erger te voorkomen.
Onze aanpak is laagdrempelig en persoonlijk. Onze vrijwilligers staan naast de deelnemers, niet er tegenover. Ze geven het juiste zetje in de rug, maar nemen het werk niet over. Het is de bedoeling dat wie geholpen wordt de administratie binnen afzienbare tijd weer alleen kan doen.

Vind jij het leuk om mensen met geldzorgen te helpen om hun financiën op de rit te krijgen? Wil jij je voor een jaar of langer inzetten voor een ander? Dan zijn wij op zoek naar jou om ons team te versterken als:

Vrijwilliger Thuisadministratie (m/v)

Als vrijwilliger…
• ondersteun je de deelnemer bij het op orde brengen van de papieren;
• ondersteun je de deelnemer bij het in kaart brengen van inkomsten en uitgaven in kaart
• geef je tips en adviezen om de inkomsten en uitgaven in balans te brengen en te houden;
• geef je tips en adviezen voor meer gestructureerd omgaan met geld
• verwijs je naar instanties die kunnen helpen bij het aanvragen van inkomensondersteuning of kwijtscheldingen en/of schuldhulpverlening

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Kuipers via h.kuipers@humanitas.nl of telefonisch op 06-82012869. Kijk ook op de website: https://www.humanitas.nl/afdeling/rijnland/activiteiten/thuisadministratie/

 

Over de organisatie

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg.

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die mensen in hun kracht zet. Gelijkwaardigheid, eigen regie, verantwoordelijkheid en vraaggericht zijn de speerpunten van de organisatie. Humanitas werkt kleinschalig en persoonlijk aan zes thema's: thuisadministratie, opvoeden, opgroeien, detentie, verlies en eenzaamheid. De contacten zijn van mens tot mens en worden lokaal georganiseerd. Wat ons bindt, is het gevoel dat we iets voor elkaar willen betekenen en een zinvolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Thuisadministratie van de afdeling Humanitas Rijnland helpt per jaar ruim 200 van hen in de regio Leiden weer op weg, begeleid door vier vrijwillige coördinatoren.

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Informatie en advies
 • Welzijn
 • Zorg en hulpverlening
 • Administratie
 • Iemands maatje zijn
 • Organiseren
 • Zorgen/hulp verlenen
 • Menskracht
 • Andere regionale gemeente
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Niet voor een specifieke doelgroep
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
 • © Copyright 2020
 • Dorpskracht |
 • Communicatie : Legit