Vrijwilligers gevraagd in de terminale zorg thuis of in een zorginstelling

Organisatiegegevens

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden e.o.

Annette Kemerink

Vrijwilligers bij de VPTZ Leiden en omgeving krijgen ondersteuning van de coördinator en een trainingsprogramma om het werk te kunnen doen. Zij geven zorg aan mensen in de laatste levensfase, bij de mensen thuis of in een zorginstelling om de mantelzorgers te ontlasten. Het geeft  voldoening omdat de cliënt kan kiezen waar hij de laatste levensfase wil afsluiten, doordat vrijwilligers dit mogelijk kunnen maken. Zorgverlening is afwisselend en kortdurend. Vraag vrijblijvend informatie op over het vrijwilligerswerk bij de coördinator, telnr. 06-51002071, of stuur een email naar ; info@vptzleidenenomgeving.nl als u meer wilt weten. meer informatie is te vinden op onze website ; www.vptzleidenenomgeving.nl                            

 

Over de organisatie

Zorgverlening aan mensen in de terminale fase, die thuis in de eigen vertrouwde omgeving willen overlijden, doch onvoldoende mantelzorg hebben om de zorg thuis te kunnen bieden.

Vrijwilligers worden ingezet bij patiënten in de terminale fase, die thuis willen blijven. De mantelzorg kan wel voldoende zijn, doch de verzorging van de patiënt in de laatste levensfase kan dusdanig zwaar zijn, dat familie en omgeving deze taak niet meer volledig aankunnen.Opgeleide en ervaren vrijwillers worden dan enkele dagdelen per week ingezet om de zorg even over te nemen en om de mantelzorger te ontlasen. De hulp, die in bovenstaande gevallen wordt gegeven door de Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ)Leiden en omgeving, is aanvullend op de zorg die door professionele instellingen wordt gegeven (bijv. de thuiszorg). Vrijwilligers maken het mogelijk dat de patiënt de laatste levensfase thuis kan verblijven. Tijdens het vrijwilligerswerk krijgt u ondersteuning van de coördinator. Vrijwilligers krijgen trainingen aangeboden om het werk te kunnen doen en voor meer verdieping. Middels een maandelijks teamoverleg wordt men op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de terminale zorg.

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Zorg en hulpverlening
 • Zorgen/hulp verlenen
 • Leiderdorp
 • Andere regionale gemeente
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Zoeterwoude
 • Ouderen
 • Chronisch zieken
 • Mensen met een lichamelijke beperking
 • Mensen met GGZ achtergrond
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen uit een andere cultuur
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar