Vrijwilliger kunstcommissie Basalt

Organisatiegegevens

Basalt Revalidatie

Inge van Driel

 

Wat ga je doen bij Basalt?
Je bent onderdeel van een enthousiast team van medewerkers/vrijwilligers die werken op de locatie Leiden. De kunstcommissie bestaat nu uit één persoon. Om de continuïteit te waarborgen is een 2e persoon wenselijk. De taken bestaan o.a. uit het registreren van aanvragen voor exposities. Beoordelen van de aanvragen voor expositie en daarbij rekening houden met het publiek van het centrum.

Afspreken en bijhouden van uitvoering van exposities d.m.v. jaaragenda en een goede planning. Via mail contact houden met kunstenaars. Acquisitie: er is inmiddels een uitgebreide poule van (aspirant) exposanten, met daaromheen een netwerk, dat gebruikt en uitgebreid kan worden. Daarnaast is het wenselijk door het actief volgen van kunstpresentaties in de regio meer exposanten aan te trekken

 Wij als organisatie hebben ons aangepast aan de nieuwe anderhalve meter-samenleving en zorgen ervoor dat zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden kan worden en hygiëne- en beschermingsmiddelen genomen zijn.

 

 

 

Over de organisatie

Basalt is hét erkende expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde. Samen met de andere zorginstellingen in de revalidatieketen willen wij excelleren in de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met complexe beperkingen als gevolg van een aangeboren aandoening, ziekte of een ongeval.

Basalt is hét erkende expertisecentrum  voor medisch specialistische revalidatiezorg in de regio. Ons doel is om kinderen, jongeren en volwassenen in kracht te laten groeien, zodat zij (weer) in de samenleving kunnen meedoen. Net als onze patiënten bereiken wij ons doel door voortdurend onze grenzen te verleggen. Ons streven  is het om het elke dag net iets beter te doen.

Wij behandelen patiënten met complexe motorische en/of cognitieve beperkingen als gevolg van een (lichamelijke) ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening:
•door het aanbieden van (complexe) medisch specialistische revalidatiebehandelingen
•door het voortdurend vernieuwen van de revalidatiezorg en
•door een voortrekkersrol in te nemen in het netwerk van de revalidatiezorg: voor, tijdens en na de revalidatiebehandeling

Onze visie

Onze visie ligt in het verlengde van onze missie. Bij Basalt geven wij de revalidatiezorg samen met onze patiënten vorm. Daarbij is ons doel het in kracht laten groeien van de patiënt, zodat hij of zij kan meedoen in de samenleving.

We hebben alle specialisten onder één dak, wij werken nauw samen met huisartsen en medisch specialisten in de ziekenhuizen in de Zuid-Hollandse regio om af te stemmen welke behandeling de patiënt op welk moment nodig heeft. Ook hechten wij veel belang aan het innoveren van de zorg. Op die manier verhogen we de waarde van zorg voor de patiënt en brengen gelijktijdig zorgkosten terug.

~~Vrijwilligers leveren al jarenlang direct en indirect een belangrijke bijdrage aan de patiëntenzorg van Basalt. Het vrijwilligersbeleid past bij onze visie dat wij een open instelling zijn in verbinding met onze omgeving.
Een belangrijk uitgangspunt is dat de patiënt centraal staat in het revalidatieproces en daar zelf ook een verantwoordelijkheid in heeft.

Vrijwilligerswerk bij Basalt is werk, dat onverplicht, maar in georganiseerd verband wordt verricht. Een vrijwilliger verricht werk, binnen de kaders die de organisatie stelt. Het vrijwilligerswerk vult de beroepsmatige zorg aan. Met het aanvullen van de beroepsmatige zorg wordt bedoeld dat de vrijwilliger bij Basalt taken op zich neemt die niet tot de corebusiness van betaalde werknemers behoren. Dit kunnen zowel patiëntgerichte taken, administratieve of facilitaire werkzaamheden zijn (zie ook punt 3).

Vrijwilligerswerk bij Basalt biedt vrijwilligers een zinvolle tijdsbesteding, waarin zij praktische ondersteuning bieden aan medewerkers en patiënten van Basalt. Iedere vrijwilliger heeft een eigen motivatie om vrijwilligerswerk te doen. Basalt sluit aan bij deze motivatie door samen met de vrijwilliger af te stemmen welke werkzaamheden passen bij de interesses en motivatie van de vrijwilliger. Vrijwilligerswerk bij Basalt draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilligers.

Basalt heeft meerdere locaties;

Den Haag Delft Gouda Zoetermeer Leiden Leiderdorp Aplhen aan den Rijn

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Zorg en hulpverlening
 • Activiteiten(begeleiding)
 • Administratie
 • Creatieve taken
 • Organiseren
 • Vanuit huis
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Niet voor een specifieke doelgroep
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • © Copyright 2020
 • Dorpskracht |
 • Communicatie : Legit