vrijwilliger thuisadministratie - Humanitas

Organisatiegegevens

Humanitas Thuisadministratie

Angela Selhorst

Vind je het waardevol om mensen met geldzorgen te helpen om hun administratie op orde te krijgen? Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om bezig te zijn met financiën en anderen daar graag bij helpen. Als vrijwilliger ondersteun je deelnemers met het ordenen van brieven en help je inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven en eventuele schulden. Je helpt ook bij het aanvragen van sociale voorzieningen, zoals uitkeringen of toeslagen. Onze aanpak is laagdrempelig en persoonlijk. Als vrijwilliger Thuisadministratie sta je naast de deelnemer, niet er tegenover. Je geeft iemand het juiste zetje in de rug, maar neemt het werk niet over. Het is de bedoeling dat wie geholpen wordt de administratie binnen afzienbare tijd weer alleen kan doen. Onze deelnemers wonen in Leiden en de Duin- & Bollenstreek.

Voorbeelden van werkzaamheden van een vrijwilliger Thuisadministratie:
- Samen post openen en ordenen;
- Inkomsten en uitgaven in kaart brengen;
- Een maandbegroting opstellen;
- Checken of de deelnemer belangrijke formulieren heeft ingevuld (bijvoorbeeld belasting, subsidieaanvragen);
- Helpen met verzamelen van de nodige gegevens om de formulieren in te kunnen vullen;
- Checken of deelnemer van alle bestaande voorzieningen gebruik maakt (toeslagen, uitkeringen, kwijtschelding);
- Checken of deelnemer in aanmerking komt voor vrijstellingen/kwijtscheldingen;
- Inventarisatie van schulden;
- Helpen bij het benaderen van (overheids)instanties;
- Voorbeeldbrieven geven of verwijzen naar handige sites;
- Coachen bij het maken van keuzes;
- Vervolgstappen met deelnemer bespreken: welke acties kan zij/hij ondernemen en waar kan hulp worden geboden.

Voordat je aan de slag gaat, word je getraind via een e-learning en twee (online) bijeenkomsten. Verder zijn er gedurende het jaar bijeenkomsten met de andere vrijwilligers waarin ervaringen en kennis gedeeld wordt of waar een inhoudelijk thema besproken wordt. We vragen je om minstens een jaar beschikbaar te zijn, voor ongeveer 2 uur per week (dat kan soms meer en soms minder zijn).

Voor meer informatie over de positie, neem contact op met Angela Selhorst via ta.leiden@humanitas.nl of 06-82012869. Kijk ook op de website: https://www.humanitas.nl/afdeling/rijnland/activiteiten/thuisadministratie/

Over de organisatie

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg.

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die mensen in hun kracht zet. Gelijkwaardigheid, eigen regie, verantwoordelijkheid en vraaggericht zijn de speerpunten van de organisatie. Humanitas werkt kleinschalig en persoonlijk aan zes thema's: thuisadministratie, opvoeden, opgroeien, detentie, verlies en eenzaamheid. De contacten zijn van mens tot mens en worden lokaal georganiseerd. Wat ons bindt, is het gevoel dat we iets voor elkaar willen betekenen en een zinvolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Thuisadministratie van de afdeling Humanitas Rijnland helpt per jaar ruim 200 van hen in de regio Leiden weer op weg, begeleid door vier vrijwillige coördinatoren.

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Informatie en advies
 • Welzijn
 • Zorg en hulpverlening
 • Administratie
 • Adviseren
 • Coachen
 • Financiën/boekhouden
 • Iemands maatje zijn
 • Organiseren
 • Menskracht
 • Leiderdorp
 • Andere regionale gemeente
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Zoeterwoude
 • Katwijk
 • Niet voor een specifieke doelgroep
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar