bestuurslid

Organisatiegegevens

stichting Platform VVES Oegstgeest

Cor Gravekamp

Vrijwillgers Platform VVES Oegstgeest zoek een bestuurslid algemene zaken.

Onze organsiatie wil graag enkel bestuursleden toevoegen, om de daadkracht van onze organisatie te versterken. we vergaderen 4 keer per jaar en organiseren minimaal 2 bijeenkomsten/workshops per jaar.  

Over de organisatie

Stichting Platform VVE Oegstgeest is een stichting dir zich ten doelstelt alle vves in oegstgeest te ondersteunen in alle activiteiten. Teven zijn we een intermediair tussen de VVEs en de Gemeente Oegstgeest

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

  • Informatie en advies
  • Organiseren
  • Oegstgeest
  • Niet voor een specifieke doelgroep
  • Voor langere tijd (maanden of langer)
  • Jongeren van 18 t/m 26 jaar