Mentoren gezocht: maakt u het verschil?

Organisatiegegevens

Mentorschap Haag en Rijn

Wendy van Veen

MENTOREN GEZOCHT

Mentorschap Haag en Rijn zoekt in de regio\'s Leiden, Duin- en Bollenstreek en Alphen aan den Rijn:

Vrijwilligers die MENTOR willen zijn

Een mentor kan optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger voor mensen die vanwege een verstandelijke beperking, dementie, of een psychiatrische stoornis, niet meer in staat zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te nemen. Het betreft vaak mensen die geen familie of netwerk meer hebben waar ze op terug kunnen vallen. Deze mensen wonen in een woonvoorziening of (nog) thuis.

Mentorschap Haag en Rijn wordt door de kantonrechter tot mentor benoemd en mandateert de vrijwilliger om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van mensen die (deels) wilsonbekwaam zijn. Voor deskundigheidsbevordering worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd. De mentor ontvangt een onkostenvergoeding.

Wij zoeken mensen die:

• Gevoel hebben voor mensen met dementie, een psychische of verstandelijke beperking

• In staat zijn indien nodig besluiten te nemen namens hun cliënt

• Kunnen onderhandelen met zorg- en hulpverleners

• Bereid zijn gemiddeld eenmaal per 2 weken hun cliënt te bezoeken

• Minimaal MBO-4 zijn opgeleid

Wat doet Mentorschap Haag en Rijn?

• Het werven en selecteren van vrijwilligers voor het mentorschap

• Zorg dragen voor scholing en ondersteuning van de mentoren

• Het regelen en begeleiden van het contact tussen mentor en cliënt

• Het coördineren van de aanvraag naar de rechtbank.

 

 

 

Over de organisatie

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer (volledig) kunnen behartigen. Persoonlijke belangen zijn belangen die niet gaan over geld of goederen. Het gaat vooral om beslissingen over begeleiding, verzorging, behandeling of verpleging van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met dementie of mensen met psychiatrische problematiek.

De mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, beslissingen. Dit kan gaan om afspraken in het zorgplan of afspraken over de woonplek.

Bescherming tegen misbruik

De maatregelen zijn vooral bedoeld om de personen die het betreft te beschermen tegen misbruik van de situatie door derden.

Maatregel voor meerderjarigen

De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders (met gezag) of voogd voor de belangen van minderjarigen. Het is wel mogelijk om de maatregel al aan te vragen voor iemand meerderjarig is. De maatregel gaat dan automatisch in op de dag dat die persoon meerderjarig wordt.

 

Wanneer een verzoek tot mentorschap?

Als iemand niet meer in staat is de eigen belangen op persoonlijk vlak te behartigen dan zijn er meestal wel mantelzorgers/familie die hierbij ondersteunen. Soms is er echter niemand die deze taak op zich kan of wil nemen. Dan kan bij Mentorschap Haag en Rijn een verzoek om een mentor gedaan worden. Mentorschap Haag en Rijn bemiddelt bij het vinden van een mentor. Degene die een mentor nodig heeft woont meestal in zorginstelling zoals een verpleeghuis, een verzorgingshuis, een psychiatrische instelling of een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook mensen die nog thuis wonen kunnen op zoek zijn naar een mentor.

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Welzijn
 • Zorg en hulpverlening
 • Coachen
 • Coördineren
 • Iemands maatje zijn
 • Leiderdorp
 • Andere regionale gemeente
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Zoeterwoude
 • Katwijk
 • Ouderen
 • Mensen met GGZ achtergrond
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
 • Mensen met trajectbegeleiding