Hou je van het zelfstandig op orde houden van financiële gegevens?

Organisatiegegevens

Ideewinkel

Peter Engbers

Vind je het leuk om zelfstandig financieel overzicht te creëren? Ben je punctueel? Ben je graag op een praktische manier bezig? En wil je meehelpen aan de verduurzaming van Leiden en omstreken?

Gevraagd: medewerker boekhouding

Wat bieden we?

Een kleine, gemotiveerde (netwerk)organisatie met een aantal eigen duurzame projecten en een groot lokaal netwerk. Een gezellig en gemotiveerd bestuursteam. Kansen om jouw  visie en passie voor duurzame ontwikkeling op een praktische manier in te zetten en jouw eigen kennis te delen en te verrijken.

Plek in onze organisatie

Als medewerker boekhouding werk je nauw samen met de penningmeester. De penningmeester is lid van het bestuur. Het bestuur regelt de overkoepelende zaken. De projectleiders zijn inhoudelijk en budgettechnisch verantwoordelijk voor hun project, waaronder de daarbij werkende vrijwilligers.

Wat ga je doen?

Jij bent onze financiële steun en toeverlaat. Je doet de betalingen, zendt facturen uit en bewaakt de ontvangsten. Je houdt het financiële overzicht bij en denkt mee met de verbetering van de financiële administratie. Samen met de penningmeester stel je de begroting en het financiële jaarverslag op. Je bent aanspreekpunt voor onze projectleiders bij de afrekening van hun projecten. Je legt verantwoording af aan de penningmeester.

Wanneer?

Het betreft een zeer kleine financiële administratie. Deze twee keer per maand in een paar uurtjes bijwerken is voldoende.  Het einde en begin van het boekjaar vraagt wat meer tijd in verband met afsluiting en start van het oude en nieuwe boekjaar. Verder heb je geregeld overleg met penningmeester, projectleiders en overige bestuursleden.

Wat vragen we van je?

Allereerst passie om van Leiden en haar omstreken een leefbare, duurzame omgeving te maken. Je hebt verstand van boekhouden. Je bent zelfstandig, integer, vasthoudend en precies.

Wil je meer weten of solliciteren?

Kijk op: www.Ideewinkel.nl en/of neem contact op met Peter Engbers: voorzitter@ideewinkel.nl.

Over de organisatie

Missie en Visie Ideewinkel

Onze missie is mee te werken aan een omgeving waar mensen handelen met respect voor mens en milieu. Dit doen wij door het stimuleren, het faciliteren en het met elkaar in verbinding brengen van duurzame (burger)initiatieven in Leiden e.o. 

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals) van de V.N., vastgesteld op 25 september 2015 vormen een belangrijke inspiratiebron voor ons. Lokale initiatieven die passen binnen de hierin geformuleerde doelstellingen kunnen gebruikmaken van het contactennetwerk van de Ideewinkel en zich presenteren via ons interactieve platform en ontmoetingspunt, het Groene Ideecafé. Daarnaast adviseert de Ideewinkel initiatiefnemers bij de vormgeving van hun project. Zo nodig bestaat de mogelijkheid om een kleinschalig nieuw project in de Ideewinkel onder te brengen. 

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status.

Ons Ideecafé vindt plaats op de derde maandagavond van de maand in café Scheltema, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden, zie https://www.ideewinkel.nl/ideecafe. Gemeente, Universiteit, duurzame organisaties en betrokken burgers ontmoeten elkaar hier en leggen de verbinding om van Leiden een duurzame, gezonde stad te maken! Toegang is gratis. Vrijwillige bijdragen zijn welkom.

Voor alles wat: hoofd en handen, voor lange periode of éénmalig, alle hulp en inzet is welkom! Onze andere projecten zijn:

 • Duurzame inspiratietuin Vrij Groen vlakbij het Valkenburgse Meer
 • Voedselbos Okkerheide in de Merenwijk
 • Ontdek natuur in je buurt: samenwerkingsproject tussen wetenschap en burgers
 • Filosofie van de duurzaamheid: leesclub onder gespreksleiding van een echte filosoof!

https://www.ideewinkel.nl/projecten/

 

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Goede doelen
 • Dieren, natuur en milieu
 • Informatie en advies
 • Administratie
 • Financiën/boekhouden
 • Corona hulp
 • Andere regionale gemeente
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Niet voor een specifieke doelgroep
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
 • © Copyright 2020
 • Dorpskracht |
 • Communicatie : Legit