Ondersteuning voor communicatiebeleid Ideewinkel gezocht

Organisatiegegevens

Ideewinkel

Peter Engbers

Help mee aan de verduurzaming van Leiden en omstreken!


Wil je graag mee werken aan de verduurzaming van Leiden? Hou je van netwerken en het concreet vormgeven van een sprankelend communicatiebeleid? Dan zoeken wij jou!

Gevraagd: Communicatieadviseur

Wat bieden we?

Een kleine, gemotiveerde (netwerk)organisatie met een aantal eigen duurzame projecten en een groot lokaal netwerk. Een gezellig en gemotiveerd bestuursteam. Kansen om jouw  visie en passie voor duurzame ontwikkeling op een praktische manier in te zetten en jouw eigen kennis te delen en te verrijken.

Plek in onze organisatie

Als communicatieadviseur ben je lid van het bestuur. Het bestuur regelt de overkoepelende zaken. De projectleiders zijn inhoudelijk en budgettechnisch verantwoordelijk voor hun project, waaronder de daarbij werkende vrijwilligers.

Wat ga je doen?

Samen met het bestuur bepaal je het algemene beleid. Daarnaast ben jij degene die ons gezicht naar buiten toe verder ontwikkelt en versterkt. Daartoe onderhoud je een breed netwerk en ben je ons aanspreekpunt voor de media. Je draagt zorg voor onze communicatiestrategie en ons promotiemateriaal. Samen met de projectleiders en de secretaris maak je de nieuwsbrief. Verder heb je regelmatig contact met het bestuur en de projectleiders.

Wanneer?

Zoals bij alle vrijwilligerswerk gaat het om je eigen drive. Hoe enthousiaster jíj bent, hoe meer je oogst. Om je enige indruk te geven: wij vergaderen als bestuur 8 x per jaar (’s avonds) en onze nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. Netwerken is belangrijk. Ons Groene Ideecafé is daartoe de geëigende plek (3e maandagavond van de maand), maar als netwerkorganisatie krijgen wij ook vele kansen naar buiten toe aangeboden.

Wat vragen we van je?

Allereerst passie om van Leiden en haar omstreken een gezonde, heilzame omgeving  te maken. Je bent (visueel) creatief en hebt lef. Je kunt strategisch beleid opzetten en tegelijkertijd ook in details vormgeven en je weet hoe je een organisatie naar buiten toe kunt profileren.

Wil je meer weten of solliciteren?

Kijk op: www.Ideewinkel.nl en/of neem contact op met Peter Engbers: bestuur@ideewinkel.nl

Over de organisatie

Missie en Visie Ideewinkel

Onze missie is mee te werken aan een omgeving waar mensen handelen met respect voor mens en milieu. Dit doen wij door het stimuleren, het faciliteren en het met elkaar in verbinding brengen van duurzame (burger)initiatieven in Leiden e.o. 

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals) van de V.N., vastgesteld op 25 september 2015 vormen een belangrijke inspiratiebron voor ons. Lokale initiatieven die passen binnen de hierin geformuleerde doelstellingen kunnen gebruikmaken van het contactennetwerk van de Ideewinkel en zich presenteren via ons interactieve platform en ontmoetingspunt, het Groene Ideecafé. Daarnaast adviseert de Ideewinkel initiatiefnemers bij de vormgeving van hun project. Zo nodig bestaat de mogelijkheid om een kleinschalig nieuw project in de Ideewinkel onder te brengen. 

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status.

Ons Ideecafé vindt plaats op de derde maandagavond van de maand in café Scheltema, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden, zie https://www.ideewinkel.nl/ideecafe. Gemeente, Universiteit, duurzame organisaties en betrokken burgers ontmoeten elkaar hier en leggen de verbinding om van Leiden een duurzame, gezonde stad te maken! Toegang is gratis. Vrijwillige bijdragen zijn welkom.

Voor alles wat: hoofd en handen, voor lange periode of éénmalig, alle hulp en inzet is welkom! Onze andere projecten zijn:

 • Duurzame inspiratietuin Vrij Groen vlakbij het Valkenburgse Meer
 • Voedselbos Okkerheide in de Merenwijk
 • Ontdek natuur in je buurt: samenwerkingsproject tussen wetenschap en burgers
 • Filosofie van de duurzaamheid: leesclub onder gespreksleiding van een echte filosoof!

https://www.ideewinkel.nl/projecten/

 

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Goede doelen
 • Dieren, natuur en milieu
 • Informatie en advies
 • Bestuur en organisatie
 • Coördineren
 • Creatieve taken
 • Fondsenwerving / Sponsoring
 • Organiseren
 • Voorlichting en PR
 • E-commerce / Websites
 • Corona hulp
 • Vanuit huis
 • Andere regionale gemeente
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Niet voor een specifieke doelgroep
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar