Vegetatie kwaliteit bepalen met het project ‘Oeverplanten’

Organisatiegegevens

Ideewinkel

Jacqueline Henrot

Het project ‘Oeverplanten’ is een Citizen Science onderzoek (samenwerking van Naturalis en het publiek) om de oevervegetatiekwaliteit in de Leidse regio te beoordelen.

Het doel is de gemeenten met hun keuze over oeverbeheer en inrichting te ondersteunen om biodiversiteit te vergroten.

Bezoek de website: https://sites.google.com/site/leidenbiodiversity/

Meld je interesse aan: Jacqueline Henrot       jacqueline.henrot@naturalis.nl

Over de organisatie

Missie en Visie Ideewinkel

Onze missie is mee te werken aan een omgeving waar mensen handelen met respect voor mens en milieu. Dit doen wij door het stimuleren, het faciliteren en het met elkaar in verbinding brengen van duurzame (burger)initiatieven in Leiden e.o. 

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals) van de V.N., vastgesteld op 25 september 2015 vormen een belangrijke inspiratiebron voor ons. Lokale initiatieven die passen binnen de hierin geformuleerde doelstellingen kunnen gebruikmaken van het contactennetwerk van de Ideewinkel en zich presenteren via ons interactieve platform en ontmoetingspunt, het Groene Ideecafé. Daarnaast adviseert de Ideewinkel initiatiefnemers bij de vormgeving van hun project. Zo nodig bestaat de mogelijkheid om een kleinschalig nieuw project in de Ideewinkel onder te brengen. 

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status.

Ons Ideecafé vindt plaats op de derde maandagavond van de maand in café Scheltema, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden, zie https://www.ideewinkel.nl/ideecafe. Gemeente, Universiteit, duurzame organisaties en betrokken burgers ontmoeten elkaar hier en leggen de verbinding om van Leiden een duurzame, gezonde stad te maken! Toegang is gratis. Vrijwillige bijdragen zijn welkom.

Voor alles wat: hoofd en handen, voor lange periode of éénmalig, alle hulp en inzet is welkom! Onze andere projecten zijn:

 • Duurzame inspiratietuin Vrij Groen vlakbij het Valkenburgse Meer
 • Voedselbos Okkerheide in de Merenwijk
 • Ontdek natuur in je buurt: samenwerkingsproject tussen wetenschap en burgers
 • Filosofie van de duurzaamheid: leesclub onder gespreksleiding van een echte filosoof!

https://www.ideewinkel.nl/projecten/

 

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Dieren, natuur en milieu
 • Tuin- en groenwerkzaamheden
 • Voorlichting en PR
 • Corona hulp
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Niet voor een specifieke doelgroep
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 12 t/m 17 jaar
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
 • Mensen die beperkt Nederlands of alleen Engels spreken
 • © Copyright 2020
 • Dorpskracht |
 • Communicatie : Legit