vrijwilligers gevraagd die mentor willen worden

Organisatiegegevens

Stichting Mentorschap Haag en Rijn, regio Leiden

Herma Kappert, Kees Korsman, Wendy van Veen

Maak jij het verschil en wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van een volwassen client met een beperking?

Een mentor kan optreden als wettelijk vertegenwoordiger (St. Mentorschap Haag en Rijn wordt benoemd door de kantonrechter, de vrijwilliger wordt vervolgens gemandateerd namens de Stichting) voor mensen die vanwege dementie, een verstandelijke handicap of een psychiatrische stoornis niet meer in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen op het gebied van verzorging, verpleging, behandelingen begeleiding (immateriële belangenbehartiging)

de mentor ondersteunt de client en behartigt diens belangen op het gebied van zorg en welzijn, daar waar de client het zelf niet (meer, volledig) kan.

Er wordt zorgvuldig de tijd genomen tijdens de 1e kennismakingsperiode om vast te stellen of er een klik is over en weer is en daarna een tijdsinvestering in de cliënt van gemiddeld 6 tot 8 uur per maand gevraagd. (gemiddeld bezoek 1 x per 14 dagen aan de client)

Wenselijke vaardigheden/eigenschappen voor mentoren;
*interesse in mensen
*inlevingsvermogen
*goed kunnen luisteren
*levenservaring
*zelfkennis
*grenzen kunnen stellen/assertief
*kunnen onderhandelen/besluitvaardig
*maatschappelijk betrokken

N.B. Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG) dient te worden overlegd door vrijwilliger.

Over de organisatie

Een mentor wordt door de kantonrechter benoemd om de zorginhoudelijke belangen van (deels) wilsonbekwame mensen te behartigen. De mentor vertegenwoordigt de betrokkene op het gebied van behandeling, verzorging, verpleging en begeleiding. De mentor ziet er op toe dat de juiste zorg en begeleiding wordt geboden en wordt hierbij indien gewenst ondersteund door St. Mentorschap Haag en Rijn
De belangrijkste taken van Stichting Mentorschap Haag en Rijn zijn:

 • werven, selecteren, scholen en begeleiden van vrijwilligers die al mentor zijn of mentor willen  worden van meerderjarige mensen die deels of volledig wilsonbekwaam zijn. (o.a. voor mensen met een verstandelijke beperking, dementie of psychiatrische problematiek die geen beroep kunnen doen op familie/wettelijke vertegenwoordiging, of geen familie meer hebben)
 • bemiddelen bij het vinden en inzetten van een mentor bij een (deels)wilsonbekwame cliënt in een zorginstelling of thuis
 • bemiddeling bij de aanvraag van een mentor bij de kantonrechter en de afhandeling van de nodige formaliteiten.(als bedoeld in artikel 450 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek)
 • geven van informatie en advies over het mentorschap en begeleiden van mentoren bij de invulling van het mentorschap. Er worden regematig terugkombijeenkomsten en themabijeenkomsten georganiseerd en de mogelijkheid wordt geboden voor de mentor om ervaringen uit te wisselen met andere mentoren

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Welzijn
 • Zorg en hulpverlening
 • Zorgen/hulp verlenen
 • Leiderdorp
 • Regio Leiden
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Zoeterwoude
 • Ouderen
 • Chronisch zieken
 • Mensen met een lichamelijke beperking
 • Mensen met GGZ achtergrond
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
 • © Copyright 2020
 • Dorpskracht |
 • Communicatie : Legit