Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder voor de Rijn- en Bollenstreek zoekt een nieuwe secretaris.

Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder

Omschrijving


Wij zoeken een nieuwe secretaris voor het bestuur, bestaande uit 3 personen.


Een ‘spin-in-het-web’ die het leuk vindt er voor te zorgen dat we als OZV onze zaak administratief op orde hebben. Het takenpakket omvat het voorbereiden van de vergaderingen (eens per 6-8 weken) van het bestuur / contactgroep), het onderhouden van (mail-)contacten en meewerken aan publiciteit (zoals de redactie van persberichten). Verder gaat het om het beheer van de basisadministratie


Alles bij elkaar kost het secretariaat gemiddeld ongeveer 1a2 dagdelen per week. OZV heeft nu zo’n 1000 sympathisanten.


Belangstelling? Neem voor meer info contact op via vlieghindermail@gmail.com. Wij nemen dan per omgaande contact met je op.


Meer informatie over OZV

OZV zet zich ervoor in dat de overlast van vliegverkeer boven de Leidse regio en de Bollenstreek op een aanvaardbaar niveau wordt gebracht..


De volgende punten krijgen aandacht:

  1. Het aanhangig maken van geluidsoverlast door vliegverkeer bij de specifiek hiervoor gevestigde instanties, alsmede directe acties naar politieke vertegenwoordigers
  2. Informatievoorziening aan de inwoners over vliegoverlast (m.n. geluid en fijnstof/vervuiling) en bestrijding hiervan met behulp van o.a. een eigen Website (www.ozv.nu) en door artikelen in de pers (Leidsch Dagblad en lokale nieuwsbladen).
  3. Het doen van onderzoek dat objectief aantoont dat sprake is van te veel vliegtuiggeluid in onze regio.
  4. Bepleiten van een verhoging van de vliegroutes voor in- en uitvliegend verkeer boven de regio.
  5. Bepleiten van spreiding van het vliegverkeer in contrast tot bundeling zoals thans boven de Leidse regio plaats vindt.
  6. In voorkomende gevallen deelnemen aan landelijke acties tegen intensieve vliegverkeer (alleen als het een 'nette' actie betreft).

Contact

Reageer op deze vacature

Details

Dienst Bestuur en organisatie
Categorie Overige
Organisatie Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder
Locatie Oegstgeest
Periode Periode in overleg
Frequentie In overleg
Code V000.503

Eigenschappen

Vervoer benodigd Nee
Ervaring gewenst Nee