Vrijwilligersverzekering

Gemeente Oegstgeest heeft voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires een collectieve verzekering afgesloten. Als je op deze manier actief bent, dan ben je automatisch verzekerd via de gemeente, aanmelden is dus niet nodig. De gemeente wil er met deze verzekering voor zorgen dat je geen ‘gedoe’ krijgt. De verzekering geldt voor:

  • Ongevallen en persoonlijke eigendommen
  • Aansprakelijkheid (vrijwilligers en bedrijven)
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Verkeersaansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand.

Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(wet WBTR) in.
Deze wet heeft gevolgen voor bestuurders. De wet is bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen goed te regelen. Bestuursleden die vrijwilligerswerkzaamheden verrichten vallen onder de dekking van de Vrijwilligersverzekering.
Als een bestuurder zich na 1 juli 2021 niet houdt aan de regels van de wet WBTR en dat leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid dan is er secundaire dekking (vangnet) op de
Vrijwilligersverzekering voor de vrijwillige bestuurder/toezichthouder.
 
Vanaf 1 juli 2021 wijzigen onder andere de volgende punten:
Bestuurders worden persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk (dat is reeds het geval);
Besturen moeten een aantal zaken goed regelen, zoals: stemrecht, belet, toezicht en  financieel bestuur
Besturen moeten afspraken statutair via de notaris laten vastleggen

Kijk voor meer info op de website van WBTR

Bij schade kun je het volledig ingevulde en uitgeprinte schadeformulier opsturen naar Servicepunt 71, Postbus 171, 2300 AD Leiden.

Je schade aangifteformulier wordt bij Servicepunt71 ingeboekt en doorgestuurd naar verzekeraar Meeus, met het verzoek de claim verder af te handelen en Servicepunt71 op de hoogte te houden over de afwikkeling van de schade. Je krijgt van Servicepunt71 bericht over de verdere afhandeling van de schade.

Je kunt vragen richten aan A&V@servicepunt71.nl